top of page

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kočičí útulek Felis silvestris je charitativní neziskové zařízení pro toulavé a opuštěné kočky se sídlem v Lipové ulici, č. p. 571, Hostivice, spravované námi zřízenou organizací – zapsaným spolkem Felis silvestris se sídlem tamtéž, registrovaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72380. Máme vlastní právní subjektivitu a jednáme pod přiděleným identifikačním číslem 08523258. 

Kočičí útulek Felis silvestris je řádně registrován podle § 42 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na krajské veterinární správě pro Prahu-západ Státní veterinární správy.   

Hlavní činností spolku je všestranná péče o nalezená, opuštěná a zatoulaná zvířata, především kočky, spočívající v konkrétní pomoci potřebným kočkám, kastraci toulavých a opuštěných koček za účelem omezení jejich nekontrolovatelného množení, odčervení a vakcinaci zdravých zvířat a léčbě nemocných zvířat, jejich socializaci v domácím prostředí, hledání vhodného majitele a domova. Snažíme se o šíření osvěty a podporu odpovědného vztahu ke zvířatům, organizaci volnočasových aktivit pro veřejnost, rozvoj dobrovolnické pomoci v péči o zvířata.

Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a dále osvědčení o odborné způsobilosti pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu vydané Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno.

bottom of page