top of page

CHCI POMOCI FINANČNĚ

Finanční podpora našeho útulku patří mezi ty nejdůležitější, protože ačkoliv zvládáme spoustu věcí sami, veterinární lékaři ani výrobci krmiva nejsme. Jsme charitativní nevýdělečná organizace, která veškeré své činnosti sponzoruje jen ze svých osobních financí a z laskavých darů našich příznivců a podorovatelů. Už ve chvíli, kdy přijímáme novou kočičku do naší péče, je náš útulkový účet chudší o minimálně 2500,- až 4000,- Kč – to jsou jen zcela základní výdaje na očkování, odčervení, testování na FIV/FeLV, očipování a kastraci. K tomu je nutné připočítat ještě zabezpečení vhodných podmínek k životu kočičky v útulku, tedy nákup krmiva a steliva a nemalou část tvoří i provozní náklady útulku – musíme platit vodu, elektřinu i plyn. Další náklady tvoří vstupní i výstupní veterinární prohlídky a především náklady vynaložené na léčbu kočičky – jen základní hematologické a biochemické vyšetření krve vychází na 1500,- korunek. Léčba nemocné nebo zraněné kočičky vyžaduje aplikaci léků, a to také není levná záležitost – balení antibiotik nejběžněji užívaných k léčbě viróz u koček stojí kolem 1400,- Kč, u nespolupracujícího zvířete musíme volit injekční aplikaci, balení takového roztoku vychází na 2000,- Kč a například balení roztoku obsahujícího depotní antibiotika na 14 dní vychází až na necelých 5000,- Kč.

Z tohoto důvodu jsme zřídili transparentní účet, na který lze našim útuláčkům na veškeré výše zmíněné náklady přispívat libovolnou částkou. 

Číslo transparentního účtu útulku je 231828163/0600.

Chci přispět útuláčkům online

Vyberte, kolik chcete útuláčkům darovat:

Vaše platba proběhla v pořádku.
Srdečně děkujeme za vaši podporu.

bottom of page