Než se skutečně rozhodnete pořídit si kočičího kamaráda, zvažte pořádně své možnosti. Kočička vám může dělat společnost dlouhá léta, není to jen hračka, kterou můžete jen tak odložit, až vás přestane bavit. Zde uvádíme podmínky umístění, které musí každý vážný zájemce o kočičku splnit.


Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, mít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad, který ho nahrazuje. Neumisťujeme zvířátka prostřednictvím třetí osoby, tedy zprostředkovaně, neumisťujeme zvířátka formou daru, bez vědomí oprávněného majitele.

 PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ

Zvířátka umisťujeme především do bytových podmínek bez možnosti výběhu ven či s výběhem, ale zabezpečeným tak, aby bez vědomí majitele nemohla kočka opustit hranice pozemku. Majitelé bytů by měli mít zasíťovaná okna a balkóny. 

 

Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti obou stran. Felis silvestris, z. s., si vyhrazuje právo kontroly dodržování podmínek.


Nový majitel je povinen vrátit zvíře zpět, pokud se o ně nebude moci nadále starat a zavazuje se poskytovat pravdivé zprávy.
 

Pokud si nový majitel osvojí nekastrované zvíře, zavazuje se nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat.

Příspěvek na veterinární ošetření kočky či kocoura je 300 Kč za kastraci a 300 Kč za odčervení a vakcinaci. Za vakcinované a odčervené kotě zaplatíte 300 Kč, za dospělou odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku/kocoura 600 Kč. Skutečné náklady vydané na záchranu zvířete jsou minimálně trojnásobné.


Osvojitel se zavazuje k poskytnutí co nejlepších podmínek k životu, t.j. dostatku lásky a pozornosti, vhodné stravy, prostoru k volnému pohybu po bytě či domku. Zabezpečí potřebnou hygienu, dá zvíře pravidelně odčervovat, odblešovat a očkovat proti infekčním chorobám, zajistí zvířeti potřebné veterinární ošetření, zabezpečí byt či dům před útěkem zvířete, tj. opatří okna případně balkón sítí, mřížemi, pletivem apod. tak, aby z nich zvíře nemohlo vyskočit či vypadnout.
 

Osvojitel umožní členům Felis silvestris, z. s., kontrolu osvojeného zvířete a je seznámen/a s tím, že v případě nesplnění podmínek uvedených v protokolu si Felis silvestris, z. s., vyhrazuje právo zvíře kdykoliv odejmout. O osvojeném zvířeti bude pravidelně podávat pravdivé zprávy.
 

V případě, že z různých důvodů nebude osvojitel moci dále zajišťovat veškerou péči o adoptované zvíře, odevzdá jej bezodkladně zpět členům Felis silvestris, z. s. Opuštění zvířete je podle Zákona na ochranu zvířat proti týrání ze dne 15. dubna 1992, č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, trestný čin. Ztrátu nebo úhyn osvojeného zvířete bezodkladně oznámí členům Felis silvestris, z. s., na dostupné kontakty.