Tamaryška

přijata do útulku: prosinec 2019

odjela do nového domova: únor 2020

status: šťastný jedináček

Tamaryška v útulku

1/20

Tamaryška v novém domově

1/4