KURKUMÍN - zrzeček s handicapem

přijat do útulku: prosinec 2020

z lokality: Běleč

narození:  2016

kastrovaný      odčervený     očkovaný

testovaný na FIV/FeLV          čipovaný

Kurkumín pochází z chatové osady ve Středočeském kraji, kde se přitoulal na jednu ze zahrádek. Byl velmi hladový, takže dostal něco k snědku a nálezkyně si všimly, že kocourek špatně používá přední tlapičky a že s nimi nápadně není něco v pořádku. Kurkumína jsme tedy přijali do péče útulku. Rozhodně nebyl v dobrém zdravotním stavu, měl špinavou a matnou srst, ušní svrab, byl podvyživený a zásadně dehydrovaný, unavený, plný parazitů. Nejnápadnější však byly přední tlapky, kde se v oblasti zápěstí na obou z nich nacházela větší boule, tlapičky byly od zápěstí níže zcela zdeformované, polštářky napuchlé. Kocourek dokázal vstát, ovšem na přední tlapky velmi výrazně kulhal a bylo vidět, že mu pohyb působí zásadní obtíže. Při vyšetření na pražské veterinární klinice bylo konstatováno, že se jedná o zlomeninu zápěstí na obou tlapkách, která je stará přibližně půl až tři čtvrtě roku a bohužel již stačila špatně srůst. Operace nepřichází v úvahu, jelikož u starších zlomenin tohoto typu je zlepšení vždy sázka do loterie v porovnání s riskantním zákrokem, kdy by se špatné kosti musely opět zlámat a poté vyztužit šrouby a podložkou, což znamená několikahodinovou narkózu, a tu by kocourek nemusel zvládnout. Kurkumín má za sebou testy na FIV/FeLV s negativním výsledkem, je kompletně odčervený a kastrovaný.


Ve chvíli, kdy pomalu dostal propustku do adopčního pokoje, jsme si však všimli, že téměř ze dne na den ještě více pohubl, srst se stala více rozčepýřenou, o papání vůbec nejevil zájem, byl apatický a jen spal. Na veterinární klinice jsme tedy ihned odebrali krev a provedli hematologické a biochemické rozbory. Z těch vyplynuly kriticky vysoké hodnoty ALT (alaninaminotransferáza) a AST (aspartátaminotransferáza), které signalizují poškození cytoplazmatické membrány hepatocytů neboli jaterních buněk. Navíc zvýšené hodnoty jsme zaznamenali i u hodnoty močoviny. Zjednodušeně řečeno játra přestala plnit svou funkci. Začal boj o kocourkův život, jelikož se každou hodinou zásadně zhoršoval a paní veterinářka nás připravovala na nejhorší. Kocourkovi byla ihned nasazena intenzívní infuzní terapie v kombinaci s emulzí pro parenterální výživu a medikace. Nad Kurkumínem jsme bděli dnem i nocí, první dva dny jsme se zlepšení nedočkali, ale třetí den s námi konečně kocourek začal trochu komunikovat a řekl si o papání. Infuzní terapii jsme poté ještě dvakrát zopakovali, a na krevní zkoušce za pět dní už se ukázalo, že jaterní hodnoty výrazně klesly. Po týdnu se pak dostaly do normální referenční hranice. Příčinu jaterního selhání jsme neodhalili ani po konzultaci s veterinární lékařkou.


Kurkumín je nyní trvale umístěn do oranžového adopčního pokoje, s adopcí pro jeho zdravotní stav příliš nepočítáme. Kocourek se snaží být aktivní, občas se dokáže projít i na delší vzdálenost po útulkové chodbě, občas přijde pro papání ke dveřím pokoje, většinu času ale tráví ve svém košíkovém pelíšku, v němž je maximálně spokojený. Doufáme, že Kurkumín se nadále bude v rámci možností těšit dobrému zdraví.