Kokoska

přijata do útulku: květen 2020

odjela do nového domova: listopad 2020

status: milovaný jedináček

Kokoska v útulku

1/5

Kokoska v novém domově

1/10
1/38

Noví páníčci našich útuláčků

CO SE

PRÁVĚ DĚJE

V ÚTULKU?

stav koček_21.7.2020.jpg