Kvíčalka

přijata do útulku: červen 2020

odjela do nového domova: září 2020

status: milovaný jedináček

Kvíčalka v útulku

1/7

Kvíčalka v novém domově

1/6